Group 7.png
Rectangle 13.png

NIEUWS

Persconferentie -  12 juli 2022

220627_Test_Kits_pavillion_inside.jpg

Landelijk Coördinatie Expo Centrum
 

- Persbericht –  Juni 2022

 

Grootste maquette van Nederland ooit

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, MANN en ZUS lanceren MINISTERIE VAN MAAK 

 

 

 

 

 

Rotterdam / Amsterdam, 6 juli 2022

Het nieuwe interministeriële Ministerie van Maak roept honderd ontwerpers en experts op om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee wil het Ministerie van Maak een een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien spoort het Ministerie van Maak aan tot reflectie op de manier waarop de bestaande overheidsstructuren hiermee omgaan.

"Als gemeenschap staan we voor een aantal grote transformaties; deze opgaven hebben allemaal een ruimtelijk weerslag. Nederland heeft niet alleen de traditie om dergelijke complexe opgaven het hoofd te bieden, maar ook een eigentijdse architectonische discipline en de ontwerpkracht om een inspirerende bijdrage te leveren aan de urgenties van vandaag.", zeggen de initiatiefnemers ­ de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), MANN en ZUS, gezamenlijk met VOLUME en de Independent School for the City.

 

1 miljoen extra klimaatbestendige woningen

Het hoofddoel van het Ministerie is in een ruimtelijke benadering de oplossing voor verschillende maatschappelijke uitdagingen samen te brengen, denk aan: de consequenties van klimaatverandering, bodemdaling, de zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Heel concreet wil het Ministerie op een verantwoorde manier aan de woningbouwopgave van 1 miljoen extra klimaatbestendige woningen te werken. Daarnaast is het zaak oplossingen te vinden voor conflicterende regelgeving en de behoefte aan alternatieve samenlevings- en financieringsvormen.

 

Nationale plankaart ingevuld met lokale ontwerpkracht

Het ministerie zet een concrete opdracht uit voor 100 ontwerpers met de vraag om onderzoek te kunnen doen naar de ontwikkeling van 10.000 klimaatbestendige woningen binnen hun gebied en het maken van een ontwerp hiervoor. De ontwerpers en specialisten ontvangen een Test Kit met daarin alle benodigdheden. Ze overleggen daarnaast met het team van eventueel aangrenzend gebied. Elk ontwerpteam maakt concrete voorstellen om een ruimtelijke geheel van Nederland te maken. Met het initiatief past het Ministerie van MAAK een aanpak toe die landelijk is, maar toch ook lokaal, met de specifieke situatie van 100 concrete ‘Test Locaties’ als uitgangspunt. Het is een nationale plankaart zoals die ook eerder bestond, maar nu ingevuld met lokale ontwerpkracht.

 

Presentatie

Het geheel aan ruimtelijke oplossingen wordt samengebracht tot de grootste Nederlandse maquette ooit. Het collectief aan ruimtelijke oplossingen zal dan te zien zijn tijdens de 10e editie van de architectuurtentoonstelling van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, in een oude aardgashouder in Rotterdam vanaf 14 oktober - 13 november 2022. Dan laten we zien hoe we samen Nederland weer letterlijk gaan ‘maken’.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag inschrijven als ontwerpteam om tot een lokale woningoplossing te komen. Inschrijven kan op www.ministerievanmaak.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Einde persbericht –

Beeld- en videomateriaal kunt u downloaden via deze link.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ministerie van Maak info@ministerievanmaak.nl

 

IABR  

De ontwerpkracht van de architectuur is essentieel om de grote opgaven van deze tijd te lijf te kunnen, zoals onze energietransitie, wateropgave en klimaatadaptief bouwen. De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam wil een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame toekomst door partijen te verbinden aan de agenda van transitie in ruimtelijk ontwerp, het vakgebied van ruimtelijk ontwerp in positie te brengen, ontwerpkracht en partijen samen te brengen rondom ruimtelijke opgaven en door met de verbeelding van kansrijke oplossingen te inspireren en handelingsperspectief te bieden.

 

 

ZUS

Onder leiding van het duo van Boxel en Koreman werkt ZUS aan gevraagd en ongevraagd ontwerp en onderzoek op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Het bureau, gevestigd in Rotterdam en opgericht in 2001, bestaat uit een internationaal en multidisciplinair team. Voor ZUS staat de verbeeldingskracht van landschapsontwerp voorop in het verschuivingsproces van grenzen tussen het private en publieke, tussen lange- en korte termijn, tussen tijdelijk en permanent. Door te werken binnen deze tegenstrijdigheden kunnen werkelijk vooruitstrevende projecten ontstaan die een lange termijn verantwoordelijkheid op zich nemen en tegelijkertijd uitnodigen tot publieke betrokkenheid. De projecten van ZUS zijn hiermee nooit losstaande statements, maar altijd verankerd in de stad, het publieke domein en de lange traditie van ruimtelijk ontwerp. Voor meer informatie: www.zus.cc

 


MANN

is een creatief bureau opgericht door Stephan Petermann en Marieke van den Heuvel. Beide hebben een interdisciplinaire achtergrond in architectuur, onderzoek en ontwerp. MANN ontwikkelt en initieert het maken van innovatieve content binnen en buiten architectuur. MANN heeft hands-on masterplannen en strategieën ontwikkelt voor culturele en financiële instellingen en bedrijven. MANN werkt voor bedrijven, publieke instellingen en stichtingen die opzoek zijn naar nieuwe en creatieve inzichten en ontwerpen die hen helpen in hun ontwikkeling.
 

274_MvM_NL_cities_XL MAP_AC_SJ.jpg
MinMaak_Pitch©_IABR-ZUS-MANN.jpg
MinMaak_Test Kit Inhoud©_IABR-ZUS-MANN.jpg

100 Testsites verdeeld
over Nederland

Test Kit met ingrediënten voor 10.000
klimaatbestendige woningen

Pitch Ministerie van Maak in het
Nieuwe Instituut, Rotterdam
Juni 2022