top of page
Rectangle 13.png
Group 7.png
Unknown.png
220627_Test_Kits_pavillion_inside.jpg

10.000 
woningen

x

100

locaties

^.png

Missie 
Ministerie van Maak!

Het nieuwe interministeriële Ministerie van Maak heeft honderd ontwerpers en experts opgeroepen om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee wil het Ministerie van Maak een een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien spoort het Ministerie van Maak aan tot reflectie op de manier waarop de bestaande overheidsstructuren hiermee omgaan.

"Als gemeenschap staan we voor een aantal grote transformaties; deze opgaven hebben allemaal een ruimtelijk weerslag. Nederland heeft niet alleen de traditie om dergelijke complexe opgaven het hoofd te bieden, maar ook een eigentijdse architectonische discipline en de ontwerpkracht om een inspirerende bijdrage te leveren aan de urgenties van vandaag.", zeggen de initiatiefnemers ­ de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), MANN en ZUS, gezamenlijk met VOLUME en de Independent School for the City.

 

1 miljoen extra klimaatbestendige woningen

Het hoofddoel van het Ministerie is in een ruimtelijke benadering de oplossing voor verschillende maatschappelijke uitdagingen samen te brengen, denk aan: de consequenties van klimaatverandering, bodemdaling, de zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Heel concreet wil het Ministerie op een verantwoorde manier aan de woningbouwopgave van 1 miljoen extra klimaatbestendige woningen te werken. Daarnaast is het zaak oplossingen te vinden voor conflicterende regelgeving en de behoefte aan alternatieve samenlevings- en financieringsvormen.

 

Nationale plankaart ingevuld met lokale ontwerpkracht

Het ministerie zette een concrete opdracht uit voor 100 ontwerpers met de vraag om onderzoek te kunnen doen naar de ontwikkeling van 10.000 klimaatbestendige woningen binnen hun gebied en het maken van een ontwerp hiervoor. De ontwerpers en specialisten ontvingen een Test Kit met daarin alle benodigdheden. 
Elk ontwerpteam maakte hierna concrete voorstellen om een ruimtelijke geheel van Nederland te maken. Met het initiatief past het Ministerie van Maak een aanpak toe die landelijk is, maar toch ook lokaal, met de specifieke situatie van 100 concrete ‘Test Locaties’ als uitgangspunt. Het is een nationale plankaart zoals die ook eerder bestond, maar nu ingevuld met lokale ontwerpkracht.

 


Expositie 

Het geheel aan ruimtelijke oplossingen werd samengebracht tot de grootste Nederlandse maquette ooit tijdens de 10e editie van de Architectuur Biënnale Rotterdam. Het collectief aan ruimtelijke oplossingen was 14 oktober en 13 november te zien in de Ferro, een oude aardgashouder in Rotterdam.
Hier liet het Ministerie van Maak als collectief zien hoe we samen Nederland weer letterlijk kunnen - en gaan - ‘maken’.
Vervolgstappen

Het streven naar het vinden van duurzame oplossingen voor verschillende maatschappelijke vraagstukken, het aanzetten tot reflectie op bestaande overheidsstructuren en het bijdragen aan de radicale verbouwing van Nederland vraagt meer dan een expositie op zich zelf. Het Ministerie van Maak zet daarom graag het dialoog voort in de vorm van toekomstige debatten, deeltentoonstellingen, mediaverschijningen, samenwerkingen en ministeriële bijeenkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274_MvM_NL_cities_XL MAP_AC_SJ.jpg
MinMaak_Test Kit Inhoud©_IABR-ZUS-MANN.jpg

100 Testsites verdeeld
over Nederland

Test Kit met ingrediënten voor 10.000
klimaatbestendige woningen

Pitch Ministerie van Maak in het
Nieuwe Instituut, Rotterdam
Juni 2022

MinMaak_Pitch©_IABR-ZUS-MANN.jpg
Pages from MinMaak Debat def_Page_1 - Copy - Copy.tif
Pages from MinMaak Debat def_Page_2.tif
^.png
bottom of page