top of page
Rectangle 13.png
Group 7_edited.png

Het Ministerie van Maak!

is een inter-ministerie bestaande uit ontwerpbureaus, onderzoekers, experts en overheidsinstanties verspreid over heel Nederland. Dit zelfverklaarde ministerie wil een bijdrage  leveren aan de radicale verbouwing van Nederland door concrete oplossingen te bieden voor het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering.
Op 16 juni 2022 richtten ZUS, MANN en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam het Ministerie van Maak op: één ministerie van samenwerkende partijen dat vooruitdenkt, plant, bouwt en zo de benodigde 1 miljoen extra woningen realiseert op een duurzame en verantwoorde manier met respect voor toekomstige generaties.

 

IABR  

De ontwerpkracht van de architectuur is essentieel om de grote opgaven van deze tijd te lijf te kunnen, zoals onze energietransitie, wateropgave en klimaatadaptief bouwen. De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam wil een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame toekomst door partijen te verbinden aan de agenda van transitie in ruimtelijk ontwerp, het vakgebied van ruimtelijk ontwerp in positie te brengen, ontwerpkracht en partijen samen te brengen rondom ruimtelijke opgaven en door met de verbeelding van kansrijke oplossingen te inspireren en handelingsperspectief te bieden.

 

 

ZUS

Onder leiding van het duo van Boxel en Koreman werkt ZUS aan gevraagd en ongevraagd ontwerp en onderzoek op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. Het bureau, gevestigd in Rotterdam en opgericht in 2001, bestaat uit een internationaal en multidisciplinair team. Voor ZUS staat de verbeeldingskracht van landschapsontwerp voorop in het verschuivingsproces van grenzen tussen het private en publieke, tussen lange- en korte termijn, tussen tijdelijk en permanent. Door te werken binnen deze tegenstrijdigheden kunnen werkelijk vooruitstrevende projecten ontstaan die een lange termijn verantwoordelijkheid op zich nemen en tegelijkertijd uitnodigen tot publieke betrokkenheid. De projecten van ZUS zijn hiermee nooit losstaande statements, maar altijd verankerd in de stad, het publieke domein en de lange traditie van ruimtelijk ontwerp. Voor meer informatie: www.zus.cc

 


MANN

is een creatief bureau opgericht door Stephan Petermann en Marieke van den Heuvel. Beide hebben een interdisciplinaire achtergrond in architectuur, onderzoek en ontwerp. MANN ontwikkelt en initieert het maken van innovatieve content binnen en buiten architectuur. MANN heeft hands-on masterplannen en strategieën ontwikkelt voor culturele en financiële instellingen en bedrijven. MANN werkt voor bedrijven, publieke instellingen en stichtingen die opzoek zijn naar nieuwe en creatieve inzichten en ontwerpen die hen helpen in hun ontwikkeling.


100 ONTWERPERS
Neem 
HIER een kijkje voor een lijst met alle teams die deel uitmaken van het Ministerie van Maak én een bijdragen leverden aan de Ministerie van Maak Expo! Hier vind je hun visies, ontwerpen en teamcredits.

 

 

 

bottom of page